Ανακοινώσεις της ΕΛΜΕ Ημαθίας

 

ΕΛΜΕ ΗΜΑΘΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Η ΕΛΜΕ Ημαθίας στη συγκρότηση των επιτροπών Πανελλαδικών εξετάσεων έχει να παρατηρήσει τα εξής:
1.      Δεν επιλέχθηκαν συνάδελφοι που είχαν δηλώσει ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε επιτροπές, ενώ ορίστηκαν άλλοι που δεν είχαν δηλώσει.
2.      Δεν υπάρχει ισορροπία ειδικοτήτων στις επιτροπές. Συγκεκριμένα στις περισσότερες επιτροπές δεν υπάρχει η ειδικότητα ΠΕ02 (φιλόλογοι), μολονότι μια σειρά  εξεταζομένων μαθημάτων αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης ειδικότητας. Αυτό δυσχεραίνει το έργο της επιτροπής στη γρήγορη και ασφαλή διάγνωση πιθανών προβλημάτων.
3.      Τίθεται θέμα ιεραρχίας τη στιγμή που σε  επιτροπές συμμετέχουν Διευθυντές σχολείων ως μέλη. Γιατί τι θα συμβεί αν απαιτηθεί να αναπληρωθεί ο Διευθυντής της επιτροπής από το αναπληρωματικό του μέλος (που είναι  καθηγητής χωρίς διευθυντική θέση); Είναι δυνατόν καθηγητής να γίνει προϊστάμενος Διευθυντή; Δεν είναι λογικότερο θέση μέλους της επιτροπής να λάβει καθηγητής και τη θέση του αναπληρωτή Διευθυντή έτερος Διευθυντής;
4.      Υπάρχουν στα μέλη της επιτροπής καθηγητές, έστω διευθυντές γυμνασίων. Αν αυτό επιτρέπεται γιατί δεν συνέβαινε τόσα χρόνια ή γιατί δεν  συμβαίνει σε μεγαλύτερη κλίμακα;
5.      Υπάρχουν κάποιες (λίγες) περιπτώσεις συναδέλφων που κατέχουν θέση και στην επιτροπή και στο βαθμολογικό. Ποια η σκοπιμότητα να γίνει κάτι τέτοιο αντί να επιλεχθούν άλλοι συνάδελφοι (που έχουν εκδηλώσει επιθυμία) για τη μία από τις δύο θέσεις. Αυτό ίσως να δημιουργήσει πρόβλημα, πέραν των άλλων και στην αποζημίωσή των συναδέλφων που μετέχουν στις δυο επιτροπές.
Γενικά η ΕΛΜΕ Ημαθίας διαπιστώνει μια μη μελετημένη και προσεκτική συγκρότηση των επιτροπών και ζητά να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις .
 
 
 

ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΗΜΑΘΊΑΣ ΜΕ ΤΟΝ Δ/ΝΤΗ Β’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ

Στις 14/5 το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ημαθίας επισκέφτηκε τον Δ/ντη Βθμιας Εκπαίδευσης και συζητήθηκαν τα εξής θέματα:
  1. Διευκρινίστηκε πως η πρόσφατη καταγγελία της ΕΛΜΕ για επι πληρωμή σεμινάριο δεν είχε ως αιχμή τη Δ/νση Β’θμιας Εκπαίδευσης του νομού αλλά το ΥΠΠΔΜΘ και το Πάντειο Πανεπιστήμιο, που συνδιοργανώνουν το πρόγραμμα. Τονίστηκε βέβαια πως η συνδικαλιστική πρακτική που ακολούθησε το Δ.Σ. είναι επιλογή του ίδιου του Δ.Σ. και στην προκειμένη περίπτωση είναι καταρχήν επιτυχής αφού είχε σαν αποτέλεσμα την κινητοποίηση τόσο της ΟΛΜΕ όσο και άλλων ΕΛΜΕ.
  2. Ζητήθηκε να υπάρξουν τροποποιήσεις στα προγράμματα ενδοσχολικών εξετάσεων των Λυκείων, όπως για παράδειγμα να μην είναι υποχρεωτικά καταληκτική ημερομηνία η 18/6 αλλά να μπορούν τα σχολεία να τελειώσουν και νωρίτερα τις εξετάσεις. Κι αυτό προκειμένου να μπορούν μαθητές να λάβουν μέρος στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων που έχουν προγραμματιστεί γι’ αυτό το χρονικό διάστημα. Ο Δ/ντης υπήρξε θετικός στο παραπάνω αίτημα.
  3. Το Δ.Σ. έθεσε υπόψη του τις ενέργειες για την ανάκληση του εγγράφου της δευτεροβάθμιας επιτροπής υγείας του νομού σχετικά με τις αναρρωτικές άδειες. Δέχθηκε πως όντως το έγγραφο δεν συμβαδίζει με τον Δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα ο οποίος και είναι σε ισχύ.
  4. Έγινε συζήτηση για το θέμα των επιτροπών εξετάσεων (έχει δημοσιευτεί και σχετικό κείμενο από το Δ.Σ.). Η απάντηση του ήταν πως δεν θέλησε να παρέμβει και δέχθηκε τις εισηγήσεις των Δ/ντων των Λυκειακών επιτροπών. Δεσμεύτηκε για διόρθωση των αδικιών στις επαναληπτικές εξετάσεις και στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων.
  5. Το Δ.Σ. ζήτησε να δημοσιευτούν έστω και τώρα όλοι οι πίνακες κενών και πλεονασμάτων για μεταθέσεις, ανεξάρτητα του γεγονότος πως οι μεταθέσεις έχουν γίνει. Επικαλέστηκε τεχνικά προβλήματα αλλά τελικά δέχθηκε να δημοσιοποιήσει τους πίνακες, όπως και κάθε πίνακα που θα ακολουθήσει.
  6. Ζητήθηκε να παραμένουν στο αρχείο της ιστοσελίδας της Δ/νσης όλα τα δημοσιευμένα έγγραφα ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση και να διορθωθούν έγγραφα όπως για παράδειγμα οι πίνακες κατάταξης σε βαθμό και Μ.Κ. Συμφώνησε, για δε την κατάταξη ανέφερε πως είναι μια εργασία που ολοκληρώνεται τώρα και θα υπάρξει διόρθωση στην ιστοσελίδα με την ολοκλήρωσή της.
  7. Ζητήθηκε να αναφέρονται στις ανακοινώσεις της “Διαύγειας” (υπάρχει σχετική καταγγελία του Δ.Σ.) τα πλήρη στοιχεία των αποσπασμένων σε υπουργικά και βουλευτικά γραφεία καθηγητών. Απάντησε πως μάλλον δεν υπάρχουν πλέον τέτοιες αποσπάσεις (εννοώντας με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών.
  8. Το Δ.Σ. ενημερώθηκε πως υπάρχει αδυναμία δημοσιοποίησης των πινάκων κενών και υπεραριθμιών εξαιτίας της προεκλογικής περιόδου. Η Δ/νση έχει ζητήσει εξαίρεση του νόμου για την συγκεκριμένη εργασία.