Έτοιμο για την ξένη γλώσσα?

Παιδί και νέοι γονείς. Διαθέσιμο σε: https://www.paidinet.gr/issues/current/article7.html (Ανακτήθηκε 4 Οκτωβρίου, 2011).Ποια είναι η καλύτερη ηλικία για να ξεκινήσει ένα παιδί την εκμάθηση ξένης γλώσσας;


Έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά που μαθαίνουν μια δεύτερη γλώσσα πολύ νωρίς έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να μάθουν πολλές ξένες γλώσσες στο μέλλον, είναι πιο κοινωνικά και έχουν γενικά πιο ανεβασμένο επίπεδο γνώσεων. Σε γενικές γραμμές όσο μικρότερο είναι το παιδί, τόσο ευκολότερα αφομοιώνει την προφορά της ξένης γλώσσας. Η καλύτερη ηλικία είναι τα 2,5-3 χρόνια. Αν το παιδί ξεκινήσει νωρίτερα την ξένη γλώσσα, αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σύγχυσης με  τη μητρική γλώσσα. Φυσικά μπορεί να ξεκινήσει και την περίοδο που αρχίζει να πηγαίνει σχολείο περίπου δηλαδή στα έξι. 


Με ποιο τρόπο πρέπει να γίνεται η εκμάθηση ξένης γλώσσας στις μικρές ηλικίες;

Είναι σημαντικό το μάθημα της ξένης γλώσσας να γίνεται με βιωματικό τρόπο. Μέσα δηλαδή από ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες όπως παιχνίδια ρόλων ώστε τα παιδιά να ανακαλύψουν τη γλώσσα διασκεδάζοντας. Επίσης στις μικρές ηλικίες βοηθά πολύ να χρησιμοποιούνται οπτικοακουστικά μέσα π.χ. ξενόγλωσσα τραγούδια από CD ή βιντεάκια.